| |


המלצות השבוע
למחזור 1/2015
רשימת תפוצה
קבלו מידי שבוע דיווח על משחקי הטוטו, המלצות ומידע על הפרסים. אנא הכנס כתובת אימייל:

סקר
כמה נבחרת ישראל כדורגל מעניינת אותך?
מאוד, עוקב כל משחק
לפעמים, כשיוצא
?מי
הבדיחה היומית
להתחיל את היום עם בדיחה חדשה ומצחיקה בעברית. אנא הכנס כתובת אימייל:
אתר הבית החדש שלך a.co.il


:צמצום טופס רב טורי

:תוכן
הסבר כללי
?מהן נפילות
שיטת צמצום תנאים
שיטת צמצום בתים
שיטת צמצום יהלום
תקציר הצמצומים לנפילה אחת
תקציר הצמצומים לשתי נפילות
בדיקת זכיות

:הסבר כללי
צמצום הוא צורת ניפוי של טפסים עם מוכנות
.מצד השולח למספר נפילות מסויים
,ניתן לבצע צמצום לפי הגדרת נפילות
או לפי הגדרת תנאים, ואפילו חלוקת המשחקים
.לבתים שונים והגדרת תנאים לכל בית
נשמע מסובך? אל תיבהלו, ניתן לבצע צמצום
.רגיל שלא דורש יותר מדי הסברים
.למשתמשים המתקדמים מוצעות אפשרויות נוספות

בעזרת תוכנה זו ניתן לצמצם
.טור טוטו המורכב ממספר משולשים וזוגות

בהגדרות ניתן להגביל את מספר
.הטורים המקסימלי לצמצום
לחץ כאן להסבר נוסף

צמצום עם 2 נפילות אפשרי
.בגרסה זו, רק ל-7 משולשים ומעלה

למעלה

?מהן נפילות
תחת נפילות מגדיר המשתמש את מספר
.הטעויות המקסימלי ביחס לטופס המקורי
הגדרת 1 בנפילות משמעו שלכל הפחות
יזכו הטורים אחרי הצמצום במספר הזכיות
.של הטופס המקורי פחות אחד
הגדרת 2 בנפילות משמעו שלכל הפחות
יזכו הטורים אחרי הצמצום במספר הזכיות
.של הטופס המקורי פחות שניים
האלגוריתם בתוכנה יודע ליצור את
.הצמצום בצורה חכמה שחוסכת לכם טורים

דף הדגמות לצמצום רגיל

למעלה

:שיטת צמצום תנאים
:הצמצום עובד לפי ההיררכיה/סדר הבא/ה

א. מספר נפילות רצוי
ברירת המחדל של התוכנה היא תמיד
מספר הנפילות המרבי האפשרי
צמצום נפילות עובד לפי ההסבר המוצג לעיל

ב. מספר מינימאלי של הסימן בטור
בחירה זו קובעת סכום מינימום
לפיו לא יכלל טור הכולל מספר
סימנים קטן יותר בו, בתוצאות
הצמצום הסופיות. המשתמש יכול לבחור
ערכי מינימום לכל סימן בנפרד
ברירת המחדל של התוכנה היא אפס
ומאפשרת למעשה כל טור

ג. מספר מקסימאלי של הסימן בטור
בחירה זו קובעת סכום מקסימום
לפיו לא יכלל טור הכולל מספר
סימנים רב יותר בו, בתוצאות
הצמצום הסופיות. המשתמש יכול לבחור
ערכי מקסימום לכל סימן בנפרד
ברירת המחדל של התוכנה היא מקסימום
הסימונים האפשרי, ומאפשרת למעשה כל טור

ד. מספר סימנים מקסימאלי ברצף
בחירה זו קובעת סכום מרבי לחזרת
.אותו הסימן ברצף באותו הטור
טור אשר מספר הסימנים הזהים ברצף
רב בו יותר, לא יכלל בתוצאות הצמצום
הסופיות. המשתמש יכול לבחור ערך
רצף מקסימאלי לכל סימן בנפרד
ברירת המחדל של התוכנה היא הרצף המקסימלי
הקיים בטופס ומאפשרת למעשה כל טור

דף הדגמות לצמצום תנאים

למעלה

:שיטת צמצום בתים
בצמצום בתים יש באפשרותך לחלק את הטופס
למספר חלקים נפרדים הנקראים בתים
,עבור כל בית עלייך להגדיר מספר נפילות
vמקסימום, מינימום ורצף. התוכנה מצמצמת
כל בית בנפרד ומחברת את הבתים כמו פאזל
.לקבלת טורים
?בשביל מה צריך את זה
שיטת צמצום זו טובה, לדוגמא, לחלוקה של
משחקים בטוחים ומשחקים לא-בטוחים ובכלל
.לכל חלוקה של משחקים לפי מאפיין כלשהו

דף הדגמות לצמצום בתים

למעלה

שיטת צמצום יהלום
יהלום זוהי שיטת צמצום עם תנאי ל-11 משחקים עם
.מקסימום נפילה אחת
.תחילה עלייך לסמן ב- 11 משחקים כפול או משולש
היכנס למתקדם וליהלום וסמן בטור-עדיפות ניחוש
לכל אחד מ- 11 המשחקים. אם תנחש 4-7 עדיפויות
מובטח לך כי לפחות 10 מתוך 11 הניחושים שלך
יהיו נכונים. שיטה זו היא אחת המצליחות ביותר
.בזכיה בפרס הגדול

דף הדגמות לצמצום יהלום

למעלה

:תקציר הצמצומים לנפילה אחת
א. 2 זוגות יצומצמו ל-2 טורים
ב. 3 זוגות יצומצמו ל-2 טורים
ג. 7 זוגות יצומצמו ל-16 טורים
ד. 2 משולשים יצומצמו ל-3 טורים
ה. 3 משולשים יצומצמו ל-9 טורים
ו. 4 משולשים יצומצמו ל-9 טורים

למעלה

:תקציר הצמצומים לשתי נפילות
א. 7 משולשים יצומצמו ל-81 טורים
ב. 8 משולשים יצומצמו ל-81 טורים

זוגות ומשולשים נוספים לאלו
המצויינים למעלה, יכפילו או ישלשו
את אחוזי הצמצום, בדיוק באותו היחס

למעלה

:בדיקת זכיות
אם ברצונך לבדוק את ניחושייך בטופס מצומצם
:עשה זאת כך
."לאחר צמצום הטופס בחר ב"בדיקת זכיות
כעת יופיעו לפנייך רשימה של הטורים לאחר הצמצום
.ומספר הניחושים הנכונים בכל אחד מהם
.לחץ על הטורים כדי להציגם על גבי טופס המקור

למעלה


ראשון 25 לינואר 2015

כל הזכויות שמורות © Liga.co.il
Copyright © 2015 www.liga.co.il All rights reserved B4U.com